...
Loga Fundusze Europejskie

Studia podyplomowe dla nauczycieli oraz staże dla uczniów

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 1 lutego, 2022

Program 12.4 „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego” to nie tylko dostawy sprzętu do pracowni dydaktycznych ale również jednym z głównych założeń projektu jest trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego. Proces edukacyjny ma być ukierunkowany na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy. Zakłada on wykształcenie u uczniów wysokich kompetencji zawodowych, a przez to podniesienie ich atrakcyjności na rynku pracy. Wsparciem objętych jest 602 uczniów i 9 nauczycieli z „Elektryka”, „Budowlanki” i ZSZiO w Biłgoraju.

staze szkoly zawodowe
W 2021 roku pomimo trwającej pandemii, 129 uczniów szkół zawodowych RCEZ, ZSBiO i ZSZiO w Biłgoraju, odbyło staże u pracodawców. Na chwilę obecną już 167 nowych uczniów rozpoczęło staże uczniowskie. Równolegle ze stażami każda szkoła realizuje zajęcia dodatkowe, które dodatkowo podwyższają wiedzę i umiejętności wychowanków szkół zawodowych. W ramach programu 12.4 każdy uczeń, który ukończył staż otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2 600 zł zaś pracodawca, który udziela stażu otrzymuje 500 zł za każdego ucznia.

Dodatkowym atutem programu są bezpłatne studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Kierunki studiów na które zostało zrekrutowanych 9 nauczycieli są innowacyjne i bardzo popularne. Należą do nich między innymi tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych, elektroenergetyka, dietetyka i planowanie żywienia, reklama i public relations, grafika komputerowa, trychologia kosmetologii, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz audyt i certyfikacja energetyczna budynków, a także  kurs obsługi i pilotażu drona z którego został przeszkolony ponadprogramowo jeden z nauczycieli.

Projekt „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego” współfinansowany jest ze środków Programu RPO WL. Całkowita wartość projektu to ponad 5,2 mln zł, wartość dofinansowania to 4,7 mln zł, a wkład własny powiatu biłgorajskiego, to 522 tys. zł. Szkoły podnoszą efektywność kształcenia przez realizację staży uczniowskich u lokalnych pracodawców i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadających wymaganiom i wyposażeniu stanowisk. W projekcie przeznaczono na to kwotę około 2,2 mln zł.