...
Loga Fundusze Europejskie

Awanse nauczycielskie

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 11 stycznia, 2014

awanse nauczycielskie 2014m9 stycznia 2014 roku, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i Wicestarosta Stanisław Schodziński wręczyli trojgu nauczycieli akt nadania stopnia awansu zawodowego.

Nauczycielami mianowanymi zostali Tomasz Cich – nauczyciel wychowania fizycznego (RCEZ), Katarzyna Kowalska – Bazan – nauczyciel języka rosyjskiego (ZSBiO) oraz Stanisław Ćwikła – nauczyciel zajęć praktycznych (RCEZ). –Gratuluję państwu zdobytych awansów, wierzę że przyczynią się one do jeszcze lepszego przekazywania wiedzy uczniom oraz kształtowania ich charakterów – mówił Marian Tokarski.

Awansowani pedagodzy, jako nauczyciele kontraktowi odbyli 3-letni staż, uzyskali pozytywna ocenę dorobku zawodowego oraz zdali egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu, złożoną z przedstawicieli organu prowadzącego, dwóch ekspertów z listy Ministerstwa Edykacji Narodowej i dyrektorów szkół.

Poza aktami mianowania na wyższe stopnie zawodowe nauczyciele otrzymali także upominki książkowe.