...
Loga Fundusze Europejskie

Bezpłatne porady prawne

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 5 września, 2011
Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły w szczególności osoby znajdujące się w sytuacji materialnej i rodzinnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad. Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji – osobom biednym, pokrzywdzonym, tym którzy stracili pracę, a często także nadzieję na lepszą przyszłość. Ulotka
 

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom nasz projekt obejmie swoimi działaniami w szczególności osoby zamieszkałe w miastach powiatowych, miasteczkach oraz na terenach pozamiejskich, gdzie tego typu wsparcie było jak dotąd niedostępne. Dodatkowo system porad wyjazdowych obejmie osoby nie mogące swobodnie poruszać się – starsze, niepełnosprawne, opiekujące się osobami zależnymi.

 
W odpowiedzi naproblemy lokalnej społeczności w dostępie do informacji i bezpłatnych usług prawnych prowadzona jest intensywna kampania promocyjna poradnictwa. Dodatkowo cyklicznie wydawany będzie biuletyn informacyjny w formie bezpłatnego kwartalnika, dostępnego też na stronie internetowej projektu. Publikowane w biuletynie teksty prezentować będą prawne aspekty najbardziej popularnych obszarów życia społecznego, zawodowego i gospodarczego oraz najczęstsze problemy, z którymi spotykają się mieszkańcy regionu oraz możliwość ich rozwiązania.
 

Funkcjonujące Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Biłgoraju   powstało w ramach  projektu „MAM PRAWO” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w partnerstwie z Urzędem Miasta Opole Lubelskie. Projekt objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana.

 
Celem projektu „Mam Prawo” jest zapewnienie do kwietnia 2014 r. mieszkańcom powiatu biłgorajskiego dostępu do wysokiej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 
 
 

Kamila Niziołek-Duda

 
 
Biuro Porad Prawnych  i Obywatelskich w Biłgoraju
 
ul. Kościuszki 31 (I p.)
 
23-400 Biłgoraj
 
Tel.: 513 080 386
 
e-mail: bilgoraj@mamprawo.eu