...
Loga Fundusze Europejskie

Gaz i instalacja solarna w DPS w Teodorówce

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 6 września, 2011
logo_-_rpo
Powiat Biłgorajski w terminie od 1 czerwca do 31 października br. realizuje projekt „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII – Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 – Pomoc społeczna. Zgodnie z podpisaną umową z Funduszem wartość projektu wynosi 1 676 864,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 636 515,13 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 1 237 532,74 zł, (75,62% kosztów kwalifikowanych). Wkład własny Powiatu Biłgorajskiego wynosi 398 982,39 zł, (24,38% kosztów kwalifikowanych).
Zakres prac objętych projektem obejmuje: modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, modernizację kuchni i pralni z wymianą urządzeń na zasilane gazem i energią elektryczną oraz rozbiórkę komina stalowego. W zakresie prac w kuchni i pralni przeprowadzane są roboty budowlane i technologiczne. Zakupione też będzie niezbędne wyposażenie. Po remoncie w pomieszczeniach źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa. W zakresie robót budowlanych przy modernizacji pralni przewidziano m.in.: wymianę okładzin ściennych i podłogowych (glazura i terakota), wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni, wymianę podejść kanalizacyjnych i wodociągowych. Niezbędna wymiana wyposażenia przy modernizacji zespołu pomieszczeń pralni przewiduje zakup 12 urządzeń w pralni mokrej i suchej. Do zespołu pomieszczeń kuchennych przewidziano zakup 35 urządzeń, m.in. służących do obróbki termicznej potraw, a także zakup i wymianę stołów roboczych, właściwe wyposażenie i urządzenie pomieszczenia zmywalni naczyń kuchennych i stołowych oraz wydawalni posiłków. Razem zostanie zakupionych 47 urządzeń, jako wyposażenie kuchni i pralni. W kuchni przewidziano montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, a także wymianę podejść kanalizacyjnych i wodociągowych oraz wymianę okładzin ściennych i podłogowych. Wartość robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjno – Handlowym „OTECH” Sp. z o.o. z Gorlic wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wynosi 1 528 831,52 zł.

fotogaleria