...
Loga Fundusze Europejskie

Budowa drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol – Smólsko

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 19.07.2017r. – 28.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

2 314 642,85 zł

Wartość wkładu własnego

198 442,85 zł

Wartość dofinansowania

2 116 200,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego północnej części naszego powiatu.

Budowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Biłgoraj i Tereszpol oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Wolaniny, Bukowina.

Opis zadań, korzyści: Wybudowano drogę o dł. 2765 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)