...
Loga Fundusze Europejskie

projekty

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego

Kategoria: projekty Opublikowano: 16 maja, 2024

Powiat biłgorajski podpisał umowę o powierzenie grantu na kwotę 850 000,00 zł, na projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do […]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934l Księżpol – Harasiuki – etap I

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 21 października, 2023

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł. Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót: – roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty),– wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi,– roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy),– przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni,– wykonanie […]

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 13 kwietnia, 2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” operacja p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary” – operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 7.2: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie […]

„Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Kategoria: projekty Opublikowano: 13 kwietnia, 2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” operacja p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary” – operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 7.2: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie […]

Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 16 sierpnia, 2022

Informujemy, że Powiat Biłgorajski realizuje na podstawie umowy zawartej w dn. 09.08.2022 r. z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Przebudowa drogi powiatowej NR 2929L Dereźnia – Budziarze

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 18 stycznia, 2022
dereznia budziarze tablica

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2929L DEREŹNIA – BUDZIARZE
DOFINANSOWANIE       1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     1 711 574,34 zł.

Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 19 grudnia, 2022
wizualizacja basenu

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa 18 powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I
Całkowita wartość I etapu: 29 183 081,30 zł
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 15 975 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 13 208 081,30 zł.
Wkład własny: 0,00 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 21 grudnia, 2021
przejscie nadstawna 0268

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268
DOFINANSOWANIE        132 800 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      324 598,77  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 21 listopada, 2022

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Całkowita wartość: 10 827 795 zł (wliczone: koszty nadzoru + koszty projektu).
Ministerstwo Sportu: 3 500 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 876 561 zł.
Wkład własny: 451 234 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 21 grudnia, 2021
przejscie nadstawna 048

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480
DOFINANSOWANIE        152 000 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      203 485,19  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.