...
Loga Fundusze Europejskie

Budowa drogi powiatowej nr 2945L Aleksandrów – Szostaki

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 22.06.2017r. – 19.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

3 766 550,91 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 766 550,91 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu.

Wzmocnienie nawierzchni dróg, z których korzystają lasy państwowe.

Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Aleksandrów i Łukowa oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Aleksandrów, Szostaki.

Opis zadań, korzyści: wybudowano drogę o dług. 3570 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)