...
Loga Fundusze Europejskie

dobre informacje dla wykonawców prac geodezyjnych korzystających z GEOPORTALU

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 7 października, 2016

geoportalPrzy wymianie danych elektronicznych (pobieranie przez wykonawców robót geodezyjnych) przy wykorzystaniu geoportalu powiatowego zastosowanie ma „Mnożna SU 0.8” (0.8 ceny bazowej za materiał). Odbywa się to w trybie tzw „chronionym” (połączenie jest szyfrowane).

W tym trybie dostępny jest moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców robót geodezyjnych połączony bezpośrednio z programem do prowadzenia bazy PODGIK. Przy niektórych rodzajach prac geodezyjnych można w większości wyeliminować wizyty w Urzędzie.

 

Kolejne aktualizacje oprogramowania do prowadzenia bazy PODGIK oraz postępująca sukcesywnie informatyzacja zasobu dokumentacji geodezyjno – kartograficznego (skanowanie części zasobu oraz integracja z oprogramowaniem do prowdzenia zasobu) daje możliwość udostępniania coraz większej ilości danych w trybie „chronionym”.

Aktualizowany jest cennik (rodzaj ceny 8, nr cennika 2016), zgodny ze zmianami w prawie geodezyjnymi, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 903), obowiązujący od 01.07.2016 r.

System OŚRODEK został dostosowany do nowych możliwości internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Na chwilę obecną można pobierać w ten sposób w trybie chronionym:

  • osnowę geodezyjną,
  • kopie materiału zasobu w postaci elektronicznej.

W planie jest wdrożenie:

  • automatycznych eksportów danych,
  • płatności elektronicznych,
  • mapy topograficzne 1 : 10 000.