...
Loga Fundusze Europejskie

droga 2943 Księżpol – Obsza

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 15 października, 2010
loga
Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków UE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy,  realizowana są  dwie  inwestycje :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol    z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa I Etap”

Dane inwestycji:

Wartość ogółem –11 849 852,43
Przyznane  dofinansowanie – 10 072 374,57
% dofinansowania – 85
Data rozpoczęcia realizacji  – 2010-05-25
Planowana data zakończenia realizacji – 2010-12-10

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol    z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa II Etap

jako jedno z zadań projektu kluczowego  realizowanegowspólnie z powiatami:  Lubelskim, Chełmskim, Krasnostawskim, Kraśnickim, Lubartowskim, Łukowskim, Opolskim, Parczewskim, Puławskim, Radzyńskim, Ryckim, Świdnickim, Tomaszowskim, Włodawskim, Zamojskim.
Nazwa projektu kluczowego  „Poprawa wewnętrznej spójności  komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”

Dane inwestycji ( zadania) :

Wartość ogółem  – 7 518 955,32 zł
przyznane  dofinansowanie – 6 391 112,02
% dofinansowania – 85
Data rozpoczęcia realizacji  – 2010-07-15
Planowana data zakończenia realizacji – 2010-12-10

Celem nadrzędnym całego  przedsięwzięcia ( I i II etap) jest przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie biłgorajskim, w gminach Księżpol i Łukowa. Przebudowa drogi powiatowej nr 2943L  jest  prowadzona w dwóch etapach:

Etap I – realizacja projektu w gminie Księżpol od km 0+000 do 6+710,00 (6,71 km) oraz w gminie Łukowa od km 6+710,00 do km 11+431,75 (4,722 km). Przebudowa w etapie I obejmuje 74,5% zakresu całości projektu;

Etap II – realizacja projektu w gminie Łukowa od km 11+431,75 do km 15+353,70 (3,922 km). Przebudowa w etapie II obejmuje 25,5% zakresu całości projektu.
Projekt pozwoli stworzyć dogodne połączenie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 835 i nr 849 oraz drogą powiatową nr 2944L.
Inwestorem projektu jest Powiat Biłgorajski, który realizuje projekt przy współudziale gmin Księżpol i Łukowa, na podstawie podpisanej umowy partnerskiej.
Za realizację projektu bezpośrednio odpowiedzialny jest Powiat Biłgorajski, który będzie właścicielem projektu po zakończeniu jego realizacji.
Pomoc finansowa udzielana jest przez partnerów na zasadzie dokonania wpłaty dotacji celowych do budżetu powiatu.

Bezpośrednim i wymiernym efektem realizacji inwestycji obu etapów będzie przebudowa 15,3  km drogi powiatowej, wykonanie i zmodernizowanie chodników dla pieszych, nowych zjazdów do gospodarstw, przepustów, zatok autobusowych niezbędnego parkingowych oraz niezbędnego oznakowania drogi.

{gallery}inwestycje/droga2943{/gallery}
Na podstawie danych ZDP w Biłgoraju opracował J. Gałan.