...
Loga Fundusze Europejskie

Droga za 2,4 mln zł

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 10 października, 2013
schetynowka-mPrzebudowano łącznie 7,6 km drogi powiatowej przebiegającej przez gminy: Frampol, Goraj i Turobin. Inwestycja powstała dzięki porozumieniu i wspólnemu finansowaniu przez samorządy: Powiatu Biłgorajskiego oraz gmin Frampol, Goraj i Turobin. Część środków samorząd powiatowy pozyskał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W oficjalnym otwarciu drogi, które odbyło się 8 października, udział wzięli Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, Mirosław Późniak Przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu: Józef Czarny, Alfred Sobótka i Jarosław Piskorski, radni powiatowi, a także Tadeusz Niedźwiecki Burmistrz Frampola. Czesław Małyszek Wójt Goraja, radni z trzech gminn oraz Maria Góralska Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wraz z pracownikami, przedstawiciele wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SADEX Janusz Sadlik z Kol. Sitno, inspektorzy nadzoru, młodzież szkolna i mieszkańcy. Był także ks. dr Krzysztof Kłos, proboszcz parafii w Radzięcinie, który poświęcił nową drogę.
Podsumowania inwestycji dokonał starosta:
– Ta droga łączy trzy gminy Frampol, Goraj i Turobin. Powstało 7,6 km za kwotę 2,4 mln zł. Z budżetu państwa pozyskaliśmy na ten cel 1 mln zł, Powiat Biłgorajski przekazał 692 tys. zł, Gmina Frampol 400 tys. zł, Gmina Turobin i Goraj po 150 tys. zł, a partnerzy prywatni przekazali 7,5 tys. zł. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, która powstała dzięki porozumieniu czterech samorządów – zaznaczył Marian Tokarski.
Ciąg drogowy przebiega przez miejscowości: Gródki, Gilów, Hosznia Abramowska i Hosznia Ordynacka, Teodorówka i Radzięcin. Otoczenie tej drogi to przede wszystkim tereny zabudowy rolniczej i usług, które są jedynym źródłem utrzymania dla większości mieszkańców. Na remont mieszkańcy oczekiwali do lat. Przebiegają tu ważne szlaki turystyczne: centralny szlak rowerowy Roztocza, szlak rowerowy „Jastrzębia Zdebrz”, szlak centralny pieszy, szlak rowerowy im. D.Gorajskiego, szlak rowerowy „Czarna Perła”, trasa samochodowa szlakiem krain geograficznych: Równiny Biłgorajskiej, Roztocza, Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej. Przy drodze zlokalizowane są: 3 szkoły, 5 jednostek straży pożarnej, 5 sklepów, 3 kościoły, przychodnia zdrowia w m. Teodorówka, Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka. Z drogi korzystają autobusy dowożące dzieci i młodzież do szkół, odbywa się też komunikacja publiczna.
Wicewojewoda Marian Starownik podkreślał wzorową współpracę pomiędzy samorządowi, gratulował umiejętności porozumienia się i zaznaczył, iż jest to dobry przykład dla innych samorządów w województwie.
Za pomyślną realizację inwestycji dziękował burmistrz Frampola:
– Chciałabym podziękować panu staroście, wójtom, radnym za dostrzeżenie potrzeby budowy tej drogi. Na jej remont czekaliśmy od lat. To szansa na wzrost gospodarczy tych terenów ze względu na połączenie z drogami o wyższej kategorii: drogą krajową czy wojewódzką.
Na zakończenie wszystkim, dzięki którym mogło powstać te 7,6 km drogi, podziękowała Maria Góralska, Dyrektor ZDP.
– Powstała nowa nawierzchnia, a oprócz tego utwardzono pobocza, zatoki autobusowe, dojście do przystanku przy szkole w Teodorówce oraz wykonano oznakowanie poziome. Na całym odcinku uzupełniono znaki drogowe i zmodernizowano 5 skrzyżowań z innymi drogami – wyjaśniła pani dyrektor.