...
Loga Fundusze Europejskie

RCEZ – dobry kierunek!

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 10 października, 2013
rcez-mPo raz kolejny biłgorajski „elektryk” okazał się szkołą sukcesu. Świadczą o tym zarówno wyniki nauczania, jak też funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym. Dowodem wysokich efektów kształcenia są wyniki egzaminów zewnętrznych. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 roku w znacznym stopniu przewyższa średni wynik województwa lubelskiego, OKE Kraków czy wynik ogólnopolski.
W zawodzie technik pojazdów samochodowych dyplom otrzymało 90% absolwentów (średnia krajowa to 57%), technik informatyk – 83% (średnia krajowa 57%), technik elektryk – 67% (średnia krajowa 54%), natomiast w zawodzie technik mechatronik tytuł otrzymało 79% absolwentów, podczas gdy średnia krajowa to 31%! Korzystny wynik osiągnęli też absolwenci Technikum Uzupełniającego – 68% (średnia krajowa to 57%) oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 96% (średnia krajowa – 85%).
Na uznanie zasługują też wyniki egzaminów maturalnych. Zdawalność w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym w tym roku wynosi 91% przy średniej zdawalności w powiecie wynoszącej 69%. Uczniowie technikum uzyskali z matematyki średni wynik 60% (średni wynik w powiecie to 49,7%); w zawodzie technik mechatronik średnia z matematyki na poziomie rozszerzonym wyniosła 82 %. Wielu absolwentów szkoły niebawem rozpocznie studia na prestiżowych kierunkach najlepszych uczelni technicznych w kraju, miedzy innymi na wydziale mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
Nie dziwi zatem fakt, że mimo niżu demograficznego rekrutacja do klas technikum mechaniczno – elektrycznego wypadła bardzo dobrze. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszystkie kierunki kształcenia, szczególnie technik informatyk, technik mechatronik i technik handlowiec, nie słabnie też zainteresowanie nauką w zawodzie technik pojazdów samochodowych. O przyjęcie do technikum starają się absolwenci z wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego, co świadczy zarówno o rosnącym zainteresowaniu szkołami technicznymi, jak też o autorytecie szkoły, która zapewnia młodzieży wysoki poziom nauczania.