...
Loga Fundusze Europejskie

Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 13 października, 2015

den1Starosta Biłgorajski Marian Tokarski nagrodził wyróżniających się pedagogów ze szkół podległych samorządowi Powiatu Biłgorajskiego. Spotkanie odbyło się 13 października w sali konferencyjnej Starostwa. Razem z dyrektorami szkół i nauczycielami spotkali się także członkowie Zarządu Powiatu: Jarosław Piskorski Wicestarosta oraz Jarosław Lipiec i Adam Banak. Rozpoczęto o godz. 10 od życzeń Starosty dla nauczycieli i podziękowań za wzorową pracę z dziećmi i młodzieżą. Potem były wręczane nagrody pieniężne, a wszyscy dyrektorzy szkół otrzymali albumy przyrodnicze.

Osoby nagrodzone nagrodą Starosty:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju – dr Arkadiusz Jastrzębski, Helena Wasąg, Barbara Zielińska.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – Jadwiga Gara wicedyrektor szkoły, Monika Buczek, Małgorzata Magoch.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej – Jerzy Buczko dyrektor szkoły, Artur Kłosek, Jarosław Dubiel, Robert Kleban.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących – Anna Kraczowska wicedyrektor szkoły, Piotr Blacha.

Młodzieżowy Dom Kultury – Irena Oręziak – Kupczak.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Alicja Kołodziej, Bożena Gircza.

Zespół Szkolno – Rewalidacyjny – Grzegorz Kubik.

den2