...
Loga Fundusze Europejskie

Dziś ruszyła rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 17 maja, 2021

Dziś, tj. w poniedziałek, 17 maja, rusza rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają czas na złożenie dokumentów do 21 czerwca. W powiecie biłgorajskim szkoły podstawowe kończy 951 uczniów. Dla ósmoklasistów w szkołach Ziemi Biłgorajskiej (w tym w szkołach resortowych), przygotowanych jest około 1 200 miejsc. Każdy więc uczeń znajdzie dla siebie miejsce i ścieżkę dalszej edukacji. Poza tym są także miejsca dla uczniów spoza powiatu.

Wybór szkoły średniej, to jedna z pierwszych ważnych decyzji każdego młodego człowieka. W dużej mierze ma ona bowiem wpływ na późniejszą drogę życiową, a więc wybór studiów czy zawodu, a co za tym idzie pracy i kariery. Wybór więc ścieżki edukacyjnej, podjęty wspólnie z rodzicami i opiekunami, to niejako przepustka do satysfakcjonującej pracy, dającej utrzymanie i samorealizację. By ułatwić ten wybór młodym ludziom, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju przygotowało specjalny „Informator oświatowy”, w którym zebrana została oferta wszystkich szkół średnich działających w powiecie biłgorajskim. Dziś zaś rusza etap rejestracji kandydatów, czyli wybór preferencji w systemie naborowym.

-Ten wybór preferencji, polega na tym, że uczniowie wybierają trzy szkoły i każdą ilość oddziałów, które w tych placówkach funkcjonują. Uczniowie ze szkół podstawowych naszego powiatu, które  uczestniczą w rekrutacji gwarantując wprowadzenie danych, mają już założone konta i tylko drukują z systemu podanie. Rodzice to podanie podpisują i dostarczają do szkoły. Zaś uczniowie spoza powiatu i kilku szkół naszego powiatu, które nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej pełnego zaufania, przychodzą do szkół pierwszego wyboru i tam właśnie uwiarygadniają za pomocą dokumentów swoje podanie. W tym przypadku szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru, prowadzą tych uczniów na każdym etapie rekrutacji uwiarygadniając oceny czy dane osobowe – wyjaśnia Jan Koman kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

W elektronicznym systemie naboru uczestniczą wszystkie szkoły funkcjonujące w powiecie biłgorajski, poza liceum w Turobinie i rzemieślniczą szkołą w Turobinie. -Ponadto, uczniowie którzy składają podanie do szkoły zawodowej otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Prowadzić je będzie jedna z przychodni na terenie Biłgoraja, a każdy uczeń o terminie ich przeprowadzenia otrzyma indywidualną wiadomość – dodaje Jan Koman.

W przypadku, gdy uczeń wybrał szkołę pierwszego wyboru, w której prób punktowy jest wyższy niż ilość punktów, którą otrzymał ze świadectwa i egzaminu końcowego w szkole podstawowej, przydzielany jest do szkoły drugiego i kolejnego wyboru. -Najlepiej więc, by wybrana przez ucznia – wspólnie z rodzicami i opiekami – lista preferencji była jak najdłuższa, wówczas sytuacje nieprzydzielenia ucznia do szkoły są bardzo rzadkie. W przypadku wybrania tylko jednej szkoły i nieprzyjęcia do niej, uczeń wraz rodzicami sam musi szukać sobie wolnego miejsca w kolejnych placówkach – wyjaśnia kierownik Koman.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
17 maja – 21 czerwca 2021 roku (godzina 15:00) – rejestracja kandydatów i składanie wniosków. Uwaga! Do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych wniosek należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 roku do godz.15.00 niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji.

25 czerwca (godzina 08:00) – 14 lipca 2021 (godzina 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

25 czerwca (godzina 08:00) – 14 lipca 2021 roku (godzina 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Źródło: bilgoraj.com.pl