...
Loga Fundusze Europejskie

EkoLogiczni – projekt powiatu biłgorajskiego na finiszu

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 2 października, 2023

Propagowanie kultury dbałości o środowisko w połączeniu ze zdrowym stylem życia, promocja postaw prośrodowiskowych, ochrona przyrody i krajobrazu, promocja rolnictwa ekologicznego i upowszechnianie dobrych praktyk w rolnictwie oraz zachęcanie do podejmowania mądrych decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska. To tylko niektóre obszary tematyczne projektu realizowanego przez powiat biłgorajski przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizowane przez samorząd powiatowy przedsięwzięcie, to zadanie pn. „EkoLogiczni – propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia członków stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu powiatu biłgorajskiego”. Działania prowadzone są na terenie gmin powiatu biłgorajskiego, zasięgiem swym obejmując cały obszar Ziemi Biłgorajskiej.

– W ramach projektu zaplanowaliśmy kilka podstawowych działań. Należą do nich konferencja na temat ochrony bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska oraz bezpośrednio po konferencji warsztaty kulinarne – informuje wicestarosta Tomasz Rogala.

– Warsztaty kulinarne będą mieć na celu wzmocnienie dbałości o środowisko w powiązaniu ze zdrowym stylem życia. Na warsztaty zaproszeni zostaną m.in. członkowie stowarzyszeń, w tym przedstawiciele KGW oraz uczniowie kierunków gastronomicznych ZSZiO w Biłgoraju. Chcemy by podczas warsztatów przygotowywane były lokalne potrawy z lokalnych produktów rolnych – dodaje wicestarosta Rogala.

Dla wszystkich uczestników konferencji i warsztatów będą przygotowane specjalne upominki oraz konkurs, dla zwycięskich drużyn, są zaplanowane nagrody.

Zwieńczeniem realizacji projektu będzie publikacja książkowa w formie albumu. Znajdą się w niej prezentacje organizacji i zrzeszeń mieszkańców powiatu biłgorajskiego, takich jak KGW oraz opis ich działalności z zakresu dbałości o środowisko. Będzie prezentacja wieńców dożynkowych jako przykładu kompozycji ziół i zbóż oraz kwiatów jako przykłady bioróżnorodności.

– Chcemy, by była także prezentacja potraw przygotowywanych na bazie produktów lokalnych. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do podniesienia świadomości konsumentów i promocji rolnictwa ekologicznego – przyznaje Tomasz Rogala.

Projekt realizowany jest od połowy maja do połowy listopada 2023 roku. Wsparcie z WFOŚiGW wynosi 106 tys. zł. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie.