...
Loga Fundusze Europejskie

Zarząd Powiatu powołał dyrektora OIK

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 2 października, 2023

W dniu 28 września 2023 roku Zarząd Powiatu Biłgorajskiego Uchwałą powołał Ilonę Dzido na stanowisko Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Od grudnia 2020 roku Ilona Dzido pełniła obowiązki dyrektora tej placówki.

Starosta Biłgorajski, Andrzej Szarlip w imieniu Zarządu Powiatu pogratulował dotychczasowych działań oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców powiatu biłgorajskiego w zakresie działań statutowych jednostki.

Członkowie Zarządu złożyli pani dyrektor życzenia dalszych sukcesów i rozwoju jednostki w kierunku zaplanowanych działań oraz realizacji planów przyczyniających się do poprawy oddziaływań pomocowych dla osób znajdujących się w kryzysie oraz innych, realizowanych przez Ośrodek zadań profilaktycznych.

Ilona Dzido, to mediator sądowy od 2017 roku, przy czterech okręgach sądów okręgowych: SO Lublin, SO Rzeszów, SO Zamość, SO Przemyśl w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolnych, oświatowych i rówieśniczych.

Mediator uprawniona ją do przeprowadzania postępowań prowadzonych przez Prezesa Zarządu PFRON na podstawie skarg na brak dostępności. Jest dyrektorem Stowarzyszenia „Roztoczańskie Centrum Mediacji” i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy GOPS w Biłgoraju. Trener mediacji w zakresie wdrażania instytucji mediacji w placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, a także trener ds. nabywania kompetencji mediacyjnych dla osób ubiegających się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych.

Doktorantka pisząca pracę o tematyce mediacji jako usługi i narzędzia w sektorze pomocy społecznej.

Ilona Dzido jest absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. JP II w Lublinie oraz absolwentką studiów podyplomowych z zakresu: Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe (KUL Lublin), a także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie (UMCS Lublin); studiów podyplomowych na kierunku Specjalizacyjne studia dla mediatorów z zakresu spraw gospodarczych (Akademia Humanitas w Sosnowcu), studiów podyplomowych na kierunku: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych na kierunku MBA – Master of Business Administration (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) i szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacja Pomocy Społecznej (Kolegium Pracowników Służb Społecznych).

Od 2017 roku jest organizatorką i prelegentką licznych konferencji o tematyce mediacji w szkołach, sądach, zakładach karnych oraz instytucjach sektora pomocy społecznej.