...
Loga Fundusze Europejskie

„EkoLogiczni – propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia członków stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu powiatu biłgorajskiego”

Kategoria: Uncategorized Opublikowano: 21 października, 2023

W dniu 20 czerwca 2023 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Biłgoraju – starosta Andrzej Szarlip oraz wicestarosta Tomasz Rogala podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „EkoLogiczni – propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia członków stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu powiatu biłgorajskiego”.

W ramach realizowanego projektu na terenie powiatu biłgorajskiego zaplanowano szereg działań, których główny obszar tematyczny to zrównoważony rozwój i ochrona zasobów środowiskowych.
Dotacja w WFOŚiGW w Lublinie to ponad 106 tys zł., a całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 118 tys. zł. Do najważniejszych zaplanowanych do osiągnięcia efektów rzeczowych realizacji projektu zaliczyć można:

  • Realizacja konferencji na temat bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego i więzi człowieka z naturą oraz promocji postaw prośrodowiskowych.
  • Warsztaty kulinarne z udziałem m.in. kół gospodyń wiejskich, zakończone konkursem na zestaw potraw przygotowany z użyciem lokalnych produktów,
  • Wydanie publikacji, która będzie miała związek zarówno z tematyką, zakresem, celami, jak i uczestnikami konferencji. Znajdą się w niej prezentacje organizacji i zrzeszeń mieszkańców powiatu biłgorajskiego, takich jak KGW, opis ich działalności z zakresu dbałości o środowisko, przepisy kulinarne tradycyjnych lokalnych potraw, czy prezentacja wieńców dożynkowych, jako przykładu bioróżnorodności zawartej w kompozycji zbóż, kwiatów oraz ziół.

Głównym celem projektu jest wzrost dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Wśród celów szczegółowych przewidziano natomiast zachowanie bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego, wzrost świadomości konsumentów w zakresie ochrony przyrody oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania lokalnych produktów w tym pochodzących z upraw ekologicznych. Projekt realizowany będzie do połowy listopada br.