...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934l Księżpol – Harasiuki – etap I

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 21 października, 2023

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót:

– roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty),
– wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi,
– roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy),
– przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni,
– wykonanie chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych,
– przebudowa i remont przepustów pod korona drogi, przebudowa skrzyżowań, wykonanie peronów i zatok autobusowych,
– wykonanie przejść dla pieszych z oświetleniem dedykowanym i systemem fakturowych oznaczeń,
– oczyszczanie i profilowanie istniejących rowów, wykonanie nowych rowów, umocnienie dna i skarp rowów,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń BRD,
– roboty wykończeniowe (plantowanie , obsianie).

Zakończone zostało zadanie pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 2934L Księżpol – Harasiuki – etap I, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie: 6 517 751,96 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 10 862 919,93 zł.

Przebudowano odcinek drogi w km 6+575 – 10+860, wykonano następujące roboty:
roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty), wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi, roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy), przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni, wykonano chodniki, zjazdy publiczne i indywidualne, przebudowano i wyremontowano przepusty pod koroną drogi, przebudowano skrzyżowania, wykonano perony i zatoki autobusowe, wykonano przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym i systemem fakturowych oznaczeń, oczyszczono i wyprofilowano istniejące rowy, wykonano nowe rowy, umocnienie dna i skarp rowów, wykonano oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń BRD, roboty wykończeniowe (plantowanie , obsianie).