...
Loga Fundusze Europejskie

elektroniczna skrzynka podawcza

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 9 września, 2009

W celu złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju konieczne jest posiadanie konta użytkowanika na platformie ePUAP (konto bezpłatne)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Biłgoraju

 
adres naszej skrzynki na ePUAP: /f3xye6n66k/SkrytkaESP

Dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • poprzez powyższy link do ESP
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) na elektronicznych nośnikach danych (muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru)

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  • Dokumenty, nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą odrzucane i pozostawiane bez rozpatrzenia