...
Loga Fundusze Europejskie

BEZ kategorii

Laureaci Konkursu Matematycznego z I LO im. ONZ

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 17 lutego, 2021
onz bilgoraj male

onz bilgoraj maleKonrad Deryło i Piotr Łaba z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju zostali laureatami Konkursu Matematycznego organizowanego przez Instytut Techniczno-Informatyczny Uczelni Państwowej w Zamościu. Patronat nad konkursem objął Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 16 stycznia, 2012
loga

loga

W 2011 r. Powiat Biłgorajski w terminie od 1 czerwca do 31 października realizuje projekt „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII – Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 – Pomoc społeczna. Zgodnie z podpisaną umową z Funduszem wartość projektu wynosi 1 676 864,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 636 515,13 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 1 237 532,74 zł, co stanowi 75,62% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Powiatu Biłgorajskiego wynosi 398 982,39 zł., co stanowi 24,38% kosztów kwalifikowanych.

Termorenowacja budynku dydaktycznego z salą sportową ZSZiO w Biłgoraju

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 24 września, 2010

Wartość zadania 412 032 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych z wykorzystaniem pożyczki WFOŚiGW

w Lublinie. Fundusz umorzył kwotę 82 262,75 zł.

WAŻNE sprawy na posiedzeniu LIR

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 9 czerwca, 2020

Dziś o godz.10.00 w  Starostwie Powiatowym w Biłgoraju posiedzenie Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej oficjalnie rozpoczął. Przewodniczący Piotr KiełbasaPodczas spotkania omawiane są ważne tematy, NIE TYLKO dla rolników m.in : – procedury szacowania szkód klęskowych – zasady promocji i sprzedaży produktów rolnych – zasady funkcjonowania #KGW w powiecie biłgorajskim– zasady zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych […]

Termorenowacja obiektów dydaktycznych i sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju – hala sportowa (część „C”)

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 24 września, 2010

Wartość zadania 725 389,78 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków własnych

z wykorzystaniem pożyczki WFOŚiGW w Lublinie ( Fundusz umorzył kwotę 19 184,10 zł) oraz dotacją Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 150 000 zł.

ASF AKtualne informacje

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 10 sierpnia, 2020
mapa pogladowa asf

{gallery}ASF/{/gallery} Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu biłgorajskiego Rozporządzenie nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, […]

Wymiana okien w budynkach dydaktycznych RCEZ

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 24 września, 2010

Wartość zadania 219398,91 zł

Zadanie zrealizowane w 2008r ze środków własnych z udziałem dotacji NFOŚiGW w wysokości 104 100 zł.

Termorenowacja oraz zmiana pokrycia dachu budynku internatu ZSBiO w Biłgoraju

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 24 września, 2010

Wartość zadania 567 679,40 zł

Zadanie zrealizowane w latach 2008/2009 ze środków własnych z udziałem dotacji NFOŚiGW w wysokości 207 000 zł.

sesja test

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 8 czerwca, 2020

{youtube}pqXHT_iG34I{/youtube}

Wykonanie dokumentacji instalacji solarnej do podgrzewania wody basenowej i c.w.u. na krytej pływalni ZSBiO w Biłgoraju

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 24 września, 2010

Wartość zdania 10 370 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych. opr. J.Galan