...
Loga Fundusze Europejskie

I Liceum im. ONZ zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 6 września, 2019

IIIEdycjaI Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju już po raz trzeci zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Biłgorajski oraz Burmistrz Miasta Biłgoraj.

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży nowoczesnych technologii oraz popularyzacja wśród młodych ludzi grafiki komputerowej jako dziedziny sztuki, która poprzez swoje specyficzne właściwości może być atrakcyjną formą wypowiedzi i tworzenia otaczającego ich świata.

Trzecia edycja konkursu nosi tytuł: „Sztukmistrz życia”. Prace powinny dotyczyć świata młodych ludzi, ich inspiracji i marzeń. Mają pokazywać dążenia do stawania się lepszymi, odkrywania własnych pasji i talentów. Mogą wskazywać na najważniejsze wartości, jakimi młodzi ludzie kierują się w życiu.

Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: I – uczniowie klas VI -VIII szkół podstawowych oraz II – uczniowie szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).
Termin przesyłania prac do organizatorów do 28 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły 18 listopada 2019 r., a uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 27 listopada 2019 r. w I LO im. ONZ w Biłgoraju.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod linkiem: http://www.loonz.lbl.pl/pliki/konkursy/2019-2020/pdf/konkurs_1.pdf lub telefonicznie 84 686 0442 (Anna Dobraczyńska).

I LO im. ONZ