...
Loga Fundusze Europejskie

I sesja V kadencji Rady Powiatu – porządek obrad

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 28 listopada, 2014

I sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Powiatu przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Powiatu, wg. treści określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
4. Zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.
7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.
8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Powiatu.
9. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji.
10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
11. Prezentacja kandydatów.
12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu i podjęcie w tym przedmiocie uchwał.
13. Wybór Zarządu Powiatu.
14. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Powiatu.