...
Loga Fundusze Europejskie

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 18 stycznia, 2022

W ramach działalności prewencyjnej mającej na celu zmniejszenie ilości wypadków w rolnictwie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” kierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008 – 2011. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

konkurs krus bezpieczenstwoKonkurs przebiegał będzie dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) zainteresowany powinien przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie: ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, adres e-mail: lublin@krus.gov.pl. Na etapie wojewódzkim przewidziane są nagrody o wartości 500 zł. natomiast na etapie centralnym wartość nagrody to 1 000 zł. Pod linkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym (krus.gov.pl) znajdują się szczegółowe informacje na temat konkursu.