...
Loga Fundusze Europejskie

Ilona Dzido p.o. dyrektora OIK w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 17 grudnia, 2020

      W dniu 16 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Biłgoraju powierzył obowiązki p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju Pani Ilonie Dzido. Dotychczas pełniła funkcję sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju, jest także mediatorem przy czterech okręgach sądowych.

    

       W dniu 16 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Biłgoraju powierzył obowiązki p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju Pani Ilonie Dzido. Dotychczas pełniła funkcję sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju, jest także mediatorem przy czterech okręgach sądowych.

 

  doświadczenie zawodowe:

   Dyrektor Roztoczańskiego Centrum Mediacji, mediator stały, trener w zakresie wdrażania instytucji mediacji w oświacie, urzędnik państwowy w sektorze pomocy społecznej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. JPII w Lublinie na kierunku: Prawo. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: „Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe” (KUL). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie” (UMCS). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Specjalizacyjne studia dla mediatorów z zakresu spraw gospodarczych” (Humanitas). Absolwentka szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (Kolegium Pracowników Służb Społecznych). Studentka studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (Uniwersytet Rzeszowski). Organizatorka i prelegentka licznych konferencji o tematyce mediacji w szkołach, sądach oraz zakładach karnych. Uczestniczka fakultatywnych szkoleń oraz konferencji poświęconych instytucji mediacji, a także szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej i społecznej. Dotychczas urzędnik państwowy pełniący funkcję sekretarza urzędu w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju. Obecnie dyrektor stowarzyszenia „Roztoczańskiego Centrum Mediacji”, którego ideą jest szerzenie wiedzy w teorii i praktyce instytucji mediacji jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów. Mediator stały przy czterech okręgach sądowych: SO Lublin, SO Rzeszów, SO Zamość, SO Przemyśl w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolnych, oświatowych i rówieśniczych.