...
Loga Fundusze Europejskie

Program wyrównywania różnic między regionami III Dostosowanie obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

328 641,88 zł

Wartość wkładu własnego

213 617,22 zł

Wartość dofinansowania

115 024,66 zł

Cel projektu: Celem projektu jest możliwość wykorzystania obiektu edukacyjnego RCEZ w Biłgoraju – Centrum Kształcenia Praktycznego przez osoby niepełnosprawne.

Miejsce realizacji: RCEZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju to największa zawodowa szkoła ponadgimnazjalna w powiecie Biłgorajskim. Administruje 3 budynkami. Dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wymagają dwa z nich: Centrum Kształcenia Praktycznego i Internat.

Zakres dostosowania Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek oddany do użytku w 1973r.) to:

  1. montażprzyschodowej platformy dla niepełnosprawnych,
  2. montażprzyschodowej platformy dla niepełnosprawnych na schodach zewnętrznych, która umożliwia dostęp na poziom wysokiego parteru, w obręb klatki schodowej,
  3. montażprzyschodowej platformy dla niepełnosprawnych na schodach wewnętrznych,
    w obrębie klatki schodowej, której spoczniki tej samej kondygnacji znajdują się na różnych poziomach,
  4. wydzielenie sanitariatu dla niepełnosprawnych na wysokim parterze oraz II piętrze,
  5. na wysokim parterze oraz II piętrze budynku zaprojektowano sanitariat spełniający wymogi sanitariatu dla niepełnosprawnych; sanitariat zapewnia powierzchnię ruchu wózka inwalidzkiego o wym. 1,50 x 1,50 m oraz wyposażony jest w pochwyty stałe i uchylne ułatwiające korzystanie z przyborów sanitarnych,
  6. montażdźwigu osobowego: montażźwigu osobowego z napędem elektrycznym, linowym, w istniejącym szybie windowym. Dźwig osobowy o wymiarach rzutu kabiny 1100 x 1670 mm, umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje budynku. Dźwig wykonany jako systemowy (kabina, napęądzeń).