...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja o remoncie dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 28 września, 2021

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dróg powiatowych:
– nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny w km 0+424- 6+129, dł. 5 298 mb;
– nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kąteckaw km 2+445 – 7+125, dł. 4 680 mb;
– nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok w km 0+000- 3+254, dł. 3 254 mb

Łączna długość dróg: 13 232 mb.

Głównym celem przedsięwzięcia  jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego północnej części naszego powiatu.

Remont dróg  wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i turystycznych gminy Frampol i sąsiednich gmin. Inwestycja jest realizowana w latach 2020 – 2021.

Wartość inwestycji: 4 807 862,25 zł.  
Dofinansowanie z FDS: 2 884  717,- zł.
Wkład własny samorządu: 1 923 145,25 zł

Zdjęcia remontowanych dróg >>KLIKNIJ<<
Tablica informacyjna >>KLIKNIJ<<
Informacje >>KLIKNIJ<<