...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja dla podmiotów gospodarczych posiadających decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 17 marca, 2015

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 roku tracą ważność wydane przed dniem  23 stycznia 2013 roku następujące decyzje:

 

 

1.      Zezwolenia na zbieranie odpadów,

2.      Zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

3.      Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów).

Do wyżej wskazanego terminu posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań cyt. powyżej ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2016 roku odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa bez wymaganego zezwolenia.