...
Loga Fundusze Europejskie

8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 8 lutego, 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jego zadaniem jest również zapoznanie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego korzystania z sieci. Obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku.

W Polsce organizatorem wydarzenia (od 2005 roku) jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorów  unijnego programu „Łącząc Europę”.

Wśród działań PCPSI na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa w sieci są cykliczne konferencje, odbywające się z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, adresowane do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. W ramach obchodów DBI, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Są to m. in. zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy.

dzien bezpiecznego internetu
W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas obchodów DBI 2022 organizatorzy zwracają uwagę na możliwość realizacji inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa online z wykorzystaniem potencjału internetu. Promują również wspieranie edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju z pomocą nowoczesnych technologii. Lokalni organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu mogą korzystać z materiałów edukacyjnych i promocyjnych udostępnionych online. Znajdą tam min.:
   – gotowe propozycje lekcji zdalnych do przeprowadzenia z uczniami,
   – webinary dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi wspierające ich w przygotowaniu zdalnych zajęć,
   – banery oraz inne grafiki.

Konferencja online dla nauczycieli, dyrektorów szkół, edukatorów i rodziców
8 lutego 2022 r. o godz. 17:00 odbędzie się konferencja online, na którą organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. W programie znajdują się wystąpienia dotyczące m.in. nadużywania czasu korzystania z ekranów, nauczania zdalnego i skutecznego zastosowania nowych technologii w edukacji i budowaniu relacji.

Webinary i lekcje online dla klas szkolnych:
   – Spektakl pt. „Dzieci Sieci – Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów”.
   – Sieciaki – Poznaj bezpieczny internet.
   – Sieciaki – Jestem ok!
   – Sieciaki – Sieciakowe Zasady Ekranowe.
   – Lekcje „Ciało nie określa”.

Wszystkie lekcje i spektakle będą emitowane w godzinach lekcyjnych. Rejestracji na konkretne terminy dokonuje nauczyciel lub opiekun grupy.

Źródło: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html