...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przebudowy Krytej Pływalni w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 4 czerwca, 2024

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap II ”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wpłynęły trzy oferty.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Oferty:

1. Texom Sp. z o. o. Al. Pokoju, Kraków – oferta 17 067 430,80 zł;

2. JP Usługi Budowlane Jan Pikuta, Biłgoraj ul. Droga Straceń 1941 – 1944 nr 1 – kwota 20 664 000 zł;

3. MAX-BUD Grzegorz Pawłowski Sp. z o.o.. Szeroki 119, Lublin – kwota 28.941.875,40 zl.

Obecnie trwa procedura weryfikacji złożonych ofert.