...
Loga Fundusze Europejskie

Informator oświatowy

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 11 maja, 2021

Aktualna oferta oświatowa szkół powiatu biłgorajskiego, kierunki kształcenia, baza dydaktyczna, specyfika każdej ze szkół oraz dane teleadresowe – to informacje, które znalazły się w informatorze oświatowym na rok 2021/2022. Blisko 50. stronicowa publikacja ma trafić do uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu biłgorajskiego i powiatów ościennych. Kolportowana ma być zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (na e-mail uczniów w formacie .pdf) za pośrednictwem szkół.

informator osiwatowy 3

Wydawanie informatora oświatowego ma już w powiecie biłgorajskim swoją tradycję. Publikacja obejmuje ofertę szkół średnich, ale także zawarte są w niej informacje o Młodzieżowym Domu Kultury czy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Są także informacje o Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju. -Powiat biłgorajski ma bardzo bogatą sieć szkół prowadzonych przez różne podmioty. Są to placówki prowadzone przez samorząd powiatowy, to także szkoły resortowe, w tym Zespół Szkół Leśnych prowadzony przez ministra środowiska i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu prowadzona przez ministra do spraw rolnictwa. Naszą oświatową rzeczywistość kreuje także Katolickie Liceum Ogólnokształcące, działające od ponad 20 lat. Placówka kształci dobrze, świetnie uzupełnia ofertę naszego powiatu, niewiele samorządów powiatowych posiada w swoich zasobach sieci szkół katolicką szkołę na poziomie szkół średnich. Na tym jednak nie koniec, są także szkoły niepubliczne, jak Szkoła Rzemieślnicza w Turobinie, która kształci na poziomie branżowej szkoły I stopnia, skutecznie przygotowując do podjęcia pracy, kształcenie przebiega tam w systemie klas wielozawodowych. Jest także Liceum w Turobinie, Technikum i Szkoła Policealna. Ten wachlarz propozycji dla uczniów jest bardzo bogaty – mówi Jan Koman, kierownik Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

W wydawanym rokrocznie informatorze oświatowym są obok szkół prowadzonych przez powiat biłgorajski, tj. I LO im. ONZ w Biłgoraju, ZSZiO w Biłgoraju, RCEZ w Biłgoraju ZSBiO w Bigoraju oraz Zespół Szkół Specjalnych, także pozostałe placówki. Informator przekazuje bogatą charakterystykę szkół. -Przełom maja i czerwca to szczególnie ważny moment dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Wybierają oni dalszą ścieżkę edukacji, jaką szkołę średnią wybrać, a w konsekwencji jaki zawód w dorosłym życiu obrać. Wszyscy uczniowie kończący w tym roku szkoły podstawowe mają możliwość sięgnięcia po informator oświatowy przez nas wydany. To najświeższe i sprawdzone informacje dotyczące kierunków kształcenia, aktualne informacje dotyczące adresów, telefonów e-mail czy witryn internetowych wszystkich naszych szkół. Oczywiście najważniejsza jest tutaj oferta dydaktyczna, która jest szczegółowo przedstawiona i każdy z kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach z terenu naszego powiatu jest przystępnie opisany – mówi Tomasz Rogala, wicestarosta biłgorajski.

informator osiwatowy 1

Jak dodaje wicestarosta oferta edukacyjna jest niezwykle bogata, bo są to zarówno licea ogólnokształcące, jak i zespoły szkół branżowych. -Informacje o tych wszystkich szkołach znajdą zainteresowani w tym informatorze. Nasza oferta w tym roku wzbogacona została o nowe kierunki kształcenia, będące odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – dodaje Tomasz Rogala. Nowe kierunki otwarte mają być w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. -W nowym roku szkolnym planujemy zrekrutować cztery klasy do Liceum Ogólnokształcącego o profilach humanistyczno – psychologicznym, ekonomicznym, medycznym i politechnicznym. Jeśli chodzi o technikum budowlane, to tutaj wychodzimy z nowymi propozycjami m.in. zawód technik budownictwa, w jednej klasie chcemy dołączyć technik dekarstwa, jak również technik inżynierii sanitarnej. Jeśli chodzi o szkołę branżową I stopnia, to zawód murarz – tynkarz i dekarz łączona oraz klasa monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz nowy zawód monter sieci i instalacji sanitarnej. W tym zawodzie jest duży deficyt pracowników i my wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy. W ofercie mamy także technika budownictwa na poziomie szkoły branżowej II stopnia – informuje Stanisław Sitarz, dyrektor ZSBiO w Biłgoraju.

W dziewięciu kierunkach na poziomie technikum oraz w dwóch zawodach na poziomie szkoły branżowej I stopnia oraz klasach wielozawodowych, kształci Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. -Jeśli chodzi o technikum to rekrutować będziemy na kierunki kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody, technik mechanik, technik reklamy, technik usług fryzjerskich i technik handlowiec. W przypadku szkoły branżowej I stopnia rekrutujemy w zawodach kucharz oraz nowy bardzo atrakcyjny zawód mechanik monter maszyn i urządzeń. Ponadto będziemy rekrutowali do klasy wielozawodowej, gdzie uczniowie będą mogli kształcić się m. in. w zawodach piekarz, cukiernik, kucharz, ślusarz, stolarz, fryzjer, sprzedawca czy  mechanik pojazdów samochodowych – mówi Adam Balicki dyrektor ZSZiO w Biłgoraju. ZSZiO oferuje także kształcenie w szkole dla dorosłych zarówno w Liceum dla Dorosłych, jak i Szkole policealnej – technik administracji.

informator osiwatowy 2

-Informator oświatowy bardzo cenna pozycja dla każdego ucznia ale także i dla rodziców – uważa Maria Oleszek, zastępca dyrektora biłgorajskiego „Katolika”. -Przede wszystkim zawiera informacje o wszystkich szkołach średnich naszego powiatu. Obok kierunków kształcenia są informacje o rozszerzeniach, a także co ważne o przedmiotach, które są punktowane w systemie rekrutacyjnych, jakie są klasy. To także okazja dla naszej szkoły by zaprezentować naszą ofertę, by młody człowiek wybierając dalszą drogę kształcenia miał pełną informację – dodaje.

-Wszystkie szkoły dysponują zarówno bardzo dobrą bazą lokalową,  jak i wyposażeniem. Do tego dochodzą sale gimnastyczne, boiska zewnętrzne, basen czy możliwość zamieszkania w internacie, gdzie uczniowie mają także zapewnione wyżywienie – zauważa Jan Koman. Placówki współpracują także z uczelniami wyższymi, jak ma to miejsce m. in. w przypadku I LO im. ONZ czy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, zapewniają także wyjazdy na praktyki zagraniczne, wyjazdy zagraniczne w ramach programów unijnych. Powiat realizuje także projekt, których celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Dotyczy on zarówno uczniów jak i nauczycieli. Przewiduje zakup nowoczesnego wyposażenia m. in. do RCEZ, ale także płatne staże dla uczniów. Placówki mogą pochwalić się także laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Najzdolniejszy i najpracowitsi uczniowie liczyć mogą na także stypendia starosty biłgorajskiego.

Informator oświatowy w wresji elektronicznej znajdą Państwo >>TUTAJ<<