...
Loga Fundusze Europejskie

Inwestycja w obiekty sportowe, to inwestycja w zdrowe społeczeństwo

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 10 lipca, 2023

Inwestycja w obiekty sportowe, to inwestycja w zdrowie społeczeństwo. Rozmowa z Mirosławem Późniakiem, radnym Rady Powiatu, sekretarzem komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, nauczycielem, wychowawcą młodzieży.

Mówi się, że sport to zdrowie. Trochę chyba przyzwyczailiśmy się, że to slogan.
Mirosław Późniak: W obu stwierdzeniach jest prawda. Nikt nie ma wątpliwości, że sport, aktywność fizyczna to zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. W myśl powiedzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Stąd tego ruchu trzeba nam jak najwięcej. Może to być spacer w pobliskim lesie, bieg na dowolnym dystansie, może rodzinny rajd rowerowy po okolicy albo mecz z dziećmi. Z aktywności nie należy rezygnować w żadnym wieku. Ale prawdą jest, że hasło sport to zdrowie część osób traktuje jak slogan. Dlatego do aktywności trzeba zachęcać i ją promować na różnych polach.

By bezpiecznie można było uprawiać sport potrzebne są obiekty do tego dostosowane. O ile w wiosną czy latem aura sprzyja o tyle jesienią i zimą wielu dyscyplin nie da się ćwiczyć.
Zima to przede wszystkim sporty z tą porą roku związane, chodzi tu o narty czy łyżwy. Ale na pewno nie warto w ziemie rezygnować ze spacerów. Co do innych dyscyplin, to faktycznie zimowa aura nie sprzyja. Dlatego ważne są inwestycje w obiekty sportowe, szczególnie w hale czy krytą pływalnię. Dlatego jako Rada Powiatu przeznaczamy znaczną ilość środków na tego typu inwestycje.

Właśnie pieniądze na to przeznaczane są i to nie małe. Zanim jednak do konkretnych kwot i zadań przejdziemy. Chcę zapytać o konieczność promocji sportów wśród ludzi młodych.
Trzeba zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, do ruchu, do uprawiania sportu, do realizowania swoich sportowych pasji. Z jednej strony chodzi o sport szkolny czy rywalizację sportową na różnych szczeblach współzawodnictwa dzieci i młodzieży, ale równie ważne jest zachęcanie do codziennej aktywności fizycznej, przejawiającej się nie tylko zajęciami wychowania fizycznego czy zawodami sportowymi lecz również systematyczna aktywnością – spacerami, bieganiem, jazdą na rowerze, grą w piłkę czy pływaniem. Aktywni młodzi ludzie, do później aktywni dorośli, rodzice świadomi z dobrodziejstwa jakie daje ruch swoim przykładem zachęcają do aktywności własne dzieci. W konsekwencji to zdrowsze i wydajniejsze społeczeństwo. Przy rosnącej liczbie tzw. chorób cywilizacyjnych, które dotykają coraz młodszych, rola jakiejkolwiek aktywności jest bezcenna.

A więc wchodzimy – zachęcając do sportu – w działania profilaktyczne.
Wiadomym jest, że większa aktywność, to mniejsza szansa na chory układu sercowo – naczyniowego, to mniej chorób związanych z płucami czy układem oddechowym, to lepiej pracujący układ ruchowy czy immunologiczny.

W tej kadencji Rady Powiatu, nie żałowali Państwo środków na inwestycje sportowe. One służyć mają całemu społeczeństwo ale szczególnie młodzieży.
Obiekty były i są ogólnie dostępne. W czasie zajęć szkolnych pierwszeństwo ma – to zrozumiałe – młodzież ale korzystają z nich także kluby sportowe, grupy nieformalne, w tym dorośli. Są odpowiednie regulaminy które to regulują.

To przechodząc do kornetów. Zacznijmy od hal sportowych.
Na pewno trzeba powiedzieć o remoncie hali sportowej przy ZSBiO w Biłgoraju. To największy tego typu obiekt – obok OSiR-u – w powiecie biłgorajskim. To pełnowymiarowa hala z trybunami i zapleczem oraz dostępnym parkingiem. Remont tej hali kosztował 2,4 mln zł, z czego 1,2 mln zł pozyskaliśmy z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zakres prac obejmował wykonanie nowych sufitów podwieszanych, na dużej hali z płyt akustycznych z  malowaniem konstrukcji stalowej oraz wytłumienie ścian tym samym materiałem, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej, naprawa płyt boisk w obydwu halach, remont sanitariatów przy małej hali z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejścia do hali sportowej dla osób niepełnosprawnych. Remont objął także sanitariaty przy dużej hali, korytarz pod trybunami przy dużej hali, roboty elektryczne, wykonanie instalacji sanitarnych oraz montaż profesjonalnego nagłośnienie dużej hali sportowej.

Jak jesteśmy przy Zespole Szkół Budowlanych porozwijamy jeszcze o dwóch inwestycjach przy tej placówce. Kompleks boisk…
Inwestycja pn. Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju, kosztowała ponad 10,8 mln zł, z czego środki zewnętrzne z  Ministerstwa Sportu i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to prawie 10,4 mln zł. Wkład własny wyniósł nas jedynie 450 tys. zł.

Zadanie, które jest w trakcie realizacji i gotowe ma być jesienią tego roku, to kompleks obiektów sportowych składający się z boiska piłkarskiego z trawy sztucznej o wymiarach 65×104 m, bieżni okólnej 400-metrowej i bieżni prostej 100-metrowej wraz z infrastrukturą, trybun na około 100 miejsc siedzących, zadaszonego stanowiska sędziowskiego, ławek dla zawodników i uczniów. Wykonane mają być także boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzą: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki i boisko do tenisa ziemnego, a także skocznia do skoku w dal i  trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki plażowej.

To także elementy infrastruktury towarzyszącej.
Zakres zadania obejmuje również elementy infrastruktury drogowej, obiekty kubaturowe składające się z 5 zmodyfikowanych kontenerów 2 kontenerów sanitarnych, w których urządzono łazienki, ubikacje i natryski oraz 3 kontenerów biurowych przeznaczonych na szatnie dla zawodników oraz pomieszczenia dla trenerów i magazyn sprzętu.

Drugą wielomilionową inwestycją przy „Budowlance” jest remont krytej pływalni.
Biłgorajski basen był pierwszym tego typu obiektem na Zamojszczyźnie. Na ówczesne czasy był on wystarczający na potrzeby szkoły i społeczności lokalnej. Jednak czasy się zmieniają, zmieniają się także oczekiwania. Dlatego konieczna jest modernizacja obiekty i dostosowanie go ze wszech miar do wymogów XXI wieku. Inwestycja kosztowana, rozłożona na etapy ale oczekiwana i potrzebna.

W przypadku I etapu, z własnego budżetu nie dokładamy ani złotówki. Całkowita wartość I etapu to około 29,2 mln zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych powiat pozyskał 15,9 mln zł, a z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych ponad 13,2 mln zł zostanie rozbudowana o nowoczesną halę basenową zawierającą część rekreacyjną. W I etapie powstanie hala basenu rekreacyjnego o pow. użytkowej 1 322 m2, która zawierać będzie baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302 m2 wyposażone m. in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych – zjeżdżalnie wodne o długościach około 90 i 60 mb czy wanny jacuzzi. Powstanie tzw. podbasenie z wyposażeniem technologicznym i  odpowiednimi instalacjami. W tej chwili szukamy źródeł wsparcia dla II etapu, on ma objąć przebudowę istniejącej hali basenu z  niecką 12x25m i pozostałym zapleczem. Docelowo z obiektu będzie mogło korzystać jednocześnie nawet 125 osób, czyli więcej o 92 niż obecnie.

Obiektów sportowych – mam na myśli hale – potrzeba także przy ZSZiO oraz przy RCEZ.
Zanim przejdę do odpowiedzi dotyczące hal przy wymienionych szkołach chcę zaznaczyć, że tak naprawdę przy Zespole Szkół Budo walnych i Ogólnokształcących w Biłgoraju powstaje obecnie – dzięki remontom i inwestycjom z tej kadencji – kompleks nowoczesnych obiektów sportowych. Łącznie boisko zewnętrzne z przewidywaną do rozbudowy i modernizacji krytą pływalnią, dużą i małą hala sportowa z widownią na 396 miejsc siedzących oraz zapleczem żywieniowym i noclegowym w internacie ZSBiO stanowić będą jedyną taką ofertę do upowszechniania sportu w powiecie biłgorajskim. Liczymy, że z  obiektów będą także korzystać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z  całej Polski, co pozwoli pozyskać środki z ich udostępniania. Inwestycje przyczynią się do podniesienia jakości kapitału ludzkiego, ograniczenia wykluczenia społecznego poprzez wyrównywanie szans zapewnienie wysokiej jakości wychowania fizycznego. Z nowopowstałych obiektów sportowych skorzysta wiele różnych grup wiekowych z terenu wsi i miast powiatu biłgorajskiego.

Więc porozmawiajmy o potrzebach ZSZiO i RCEZ.
Dla obu tych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski, wymagane jest wybudowanie hal sportowych. W obu przypadkach mówimy o wybudowaniu nowych obiektów sportowych, połączonych z budynkami oświatowymi. Jeśli chodzi o halę przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, to jest już koncepcja. Jeszcze w lipcu 2023 roku, ogłoszony ma być przetarg na dokumentację projektową. Szacuje się koszt budowy tego obiektu około 10 – 12 mln zł.

W przypadku RCEZ-tu, największej szkoły w powiecie biłgorajskim i jedną z największych w  województwie lubelskim. Do placówki uczęszcza około 1 300 uczniów, dla których obecna sala sportowa jest niewystarczająca. Temat ten podnosiłem wielokrotnie na sesji Rady Powiatu oraz rozmowach z Zarządem Powiatu. Wiem, że jest zrozumienie dla potrzeby realizacji tej inwestycji. Pod  koniec czerwca br., złożyłem interpelację dotyczącą złożeni wniosku do Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VI – PGR. Chodzi o pozyskanie kwoty 8 mln zł. W tej chwili w budżecie powiatu mamy zabezpieczoną kwotę 1,2 mln zł środków własnych oraz wykonaną dokumentację techniczną dla tego obiektu.

Hale sportowe, boiska i basen to jedna strona medalu, z drugiej powiat zaangażowany jest poważnie w inwestycję Rowerowe Roztocze.
W ramach tego działania mają powstać ścieżki rowerowe, których budowa współfinansowana ma być w ramach Funduszu Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027. Wnioskodawcą jest Roztoczański Związek Powiatowo – Gminny, który współtworzy powiat biłgorajski.

Celem projektu jest wsparcie multimedialnej mobilności miejskiej, ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego i ochrona klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ten cel ma być osiągnięty poprzez poprawę infrastruktury i wykonanie dróg pieszo – rowerowych na terenie pięciu powiatów. Powstać one mają w powiatach biłgorajski, kraśnicki, janowski, zamojski i  tomaszowski. Do końca 2023 roku ma być opracowana dokumentacja strategiczna, a do końca 2025 roku stosownych zezwoleń i pozwoleń. W tym czasie mają być także nabyte ewentualne grunty czy przeprowadzone procedury przetargowe. Wg. wstępnego harmonogramu realizacja projektu przewidziana jest na okres od stycznia 2026 do końca grudnia 2027 roku. Szacowana wartość projektu w tym koszty kwalifikowanej i niekwalifikowane to około 18,2 mln Euro. Przy czym wkład własny to ponad 2,8 mln Euro. W przypadku naszego powiatu chodzi o ścieżki, które miałaby powstać w gminach Goraj, Frampol i Józefów.

Ważna jest także organizacja wydarzeń promujących aktywność…
Oczywiście, jedną rzeczą jest przygotowanie bazy i realizacja inwestycji, drugą tchnięcie w te inwestycje życia by były one wykorzystywane. Mowa tu o turniejach szkolnych czy międzyszkolnych, rywalizacji na szczeblu powiatowym, współorganizacja imprez wojewódzkich. Wszystko po to, by m.in. uczniowie mieli okazję sprawdzić się ze swymi rówieśnikami. Ale ważne jest także organizowanie imprez rekreacyjnych, zachęcających do aktywności całe rodziny i dla rodzin z dziećmi dostosowane. Jak przykład takiego właśnie zadania mogę podać organizację rajdu Tour de Lubelskie. To wydarzenie organizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim jest promocją piękna najbliższej okolicy. To okazja do pokazania szlaków i miejsc, gdzie można wybrać się z dziećmi i  znajomymi po niedzielnym obiedzie by aktywnie spędzić czas. Wydarzenie cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem. W bieżącym roku, 16 lipca z biłgorajskiego Autodromu wyruszy III edycja tego rajdu.

A właśnie jak jesteśmy przy Autodromie. To inwestycja w tor przy ul. Motorowej w Biłgoraju, to także inwestycja w sport, tyle że w sport motorowy.
Biłgoraj od zawsze słynął ze spotów motorowych. Wyścigi kartingowe, lata doświadczeń Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, a następnie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, zawodnicy na czołowych miejscach w Polsce i rywalizacji poza granicami naszego kraju. Ale to także imprezy integracyjne związane z motoryzacją. Trzeba – także z punktu gospodarczego do tego wrócić, zwłaszcza, że mamy jedyny taki obiekt w tej części Polski.

Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I współfinansowana jest z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na wartą blisko 31 mln zł inwestycję pozyskaliśmy jako powiat 15 mln zł.

Ma powstać obiekt na który składać się będzie m.in. tor kartingowych, samochodowych, motocyklowych i doskonalenia technik bezpieczeństwa jazdy. Chodzi więc o budowę, rozbudowę i  przebudowę istniejącej infrastruktury – w tym edukacyjnej – z dostosowaniem jej do zawodów rangi krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu i uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
Wagę inwestycji potwierdza ujęcie odbudowy toru w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 w obszarze kierunków działań służących wzmacnianiu funkcjonalnemu miast.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cenną inicjatywą jest wymyślona i realizowana przez Pana w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej „Rowerowa klasa”. Na koniec powiedźmy co to za inicjatywą i czemu służy.
„Rowerowa Klasa” to program edukacyjny skierowany przede wszystkim do młodzieży, nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Do uczestnictwa w programie zapraszamy także rodziców. Istotą programu jest promocja aktywnego wypoczynku, poznawanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Puszczy Solskiej i Roztocza, tradycji i historii Małej Ojczyzny oraz pokazanie szerszego kontekstu wykorzystywania roweru, jego wpływu na nasze zdrowie, środowisko, mobilność, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Cele programu:

  1. promocja jazdy rowerem jako formy ruchu i aktywnego wypoczynku,
  2. promocja oznakowanych tras rowerowych powiatu biłgorajskiego,
  3. poznawanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Puszczy Solskiej i  Roztocza,
  4. poznanie walorów turystyczno – edukacyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego,
  5. wychowanie patriotyczne młodzieży poprzez poznanie postaci bohaterów i historii miejsc walk niepodległościowych na terenie powiatu biłgorajskiego i Puszczy Solskiej,
  6. nauka zasad bezpiecznej jazdy w grupie rowerowej oraz bezpiecznego poruszania się rowerem po ścieżkach rowerowych i drogach publicznych,
  7. przedstawienie propozycji tras rowerowych do realizacji wycieczek rowerowych.

Dziękujemy za rozmowę.

Foto: Archiwum prywatne radnego Mirosława Późniaka