...
Loga Fundusze Europejskie

Letnie konkursy z zakresu rolnictwa 2023

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 10 lipca, 2023

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL zaprasza do udziału w trzech wakacyjnych konkursach. Odbiorcami są osoby, które na co dzień zajmują się rolnictwem i rozwojem wsi.

– Województwo lubelskie to w 70 procentach tereny rolne, to 213 gmin i 3645 sołectw. Zależy nam na tym, aby promować nowoczesne rolnictwo i dobre praktyki na obszarach wiejskich. Chcemy wyróżnić przedsiębiorczych gospodarzy, którzy zachowują wysokie standardy produkcji, a przy tym dbają także o dobro zwierząt i ekologię. W tym roku zaproponowaliśmy również nowy konkurs, którego celem jest docenienie sołtysów za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności – mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Rolnik z Lubelskiego 2023

Poszukujemy najlepszych rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia jest też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska.
Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach trzech kategorii konkursowych:
produkcja zwierzęca;
produkcja roślinna;
ogrodnictwo i sadownictwo.

Konkurs dedykowany jest osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata, które są płatnikami podatku rolnego lub płacą składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2023 r. Rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą także typować różnego rodzaju instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne.

Nagrody
W konkursie przewidziano dla zwycięzców nagrody pieniężne:
I miejsce – 2000 zł;
II miejsce – 1500 zł;
III miejsce – 1000 zł;
12 wyróżnień po 500 zł.

Ekolubelskie 2023

To już czwarta edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2023”, w którym zwycięzcy otrzymują tytuł „Lubelski Ekorolnik 2023”. Chcemy pokazywać dobre praktyki w zakresie rolnictwa ekologicznego, rozpowszechnia wiedzę o nim oraz prezentować pozytywny wizerunek rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi.

Do udziału zapraszamy rolników, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, a także przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2023 r. Rolnicy mogą zgłaszać się sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne.

Nagrody
W konkursie przewidziano dla zwycięzców nagrody pieniężne:
I miejsce – 2000 zł;
II miejsce – 1500 zł;
III miejsce – 1000 zł;
3 wyróżnienia po 500 zł.

Nasz Sołtys 2023

Sołtys jako przedstawiciel i lider lokalnych społeczności odgrywa istotną rolę w codziennym życiu mieszkańców wsi. Ma znaczący wkład w rozwój „małych ojczyzn” poprzez inicjowanie projektów, pozyskiwanie funduszy oraz kreowanie wizerunku lubelskich wsi. Ważnym elementem roli Sołtysa jest budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami, na rzecz których poświęca swój czas.

Chcąc uhonorować wielki trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, budowanie innowacyjności i tworzenie perspektyw rozwoju dla regionu i społeczności lokalnych, a także zaangażowanie w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wychodzi z inicjatywą konkursu „Nasz Sołtys”. W konkursie chcemy docenić przede wszystkim:
wpływ działalności Kandydata na integrację lokalnej społeczności,
materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego, projekty, inwestycje,
działalność społeczną Kandydata,
współpracę z samorządem gminy,
dalsze plany związane z działalnością sołectwa,
aktywną reprezentację sołectwa i gminy,
udział w konkursach obrazujących osiągnięcia Kandydata.

Nagrody
W konkursie przewidziane są dwie kategorie, oddzielnie dla pań i panów pełniących funkcję sołtysa:
za zajęcie I miejsca – 5000 zł
za zajęcie II miejsca – 4000 zł
za zajęcie III miejsca – 3000 zł
3 wyróżnienia po 2000 zł w każdej kategorii.
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenia
Zgłoszenia do wszystkich wymienionych konkursów należy przesyłać do określonego w regulaminie dnia (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 519. Na kopercie należy dopisać nazwę konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkursy-z-zakresu-rolnictwa/