...
Loga Fundusze Europejskie

Jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 13 lipca, 2023

13 lipca 2023 roku, Zarząd Powiatu – po obradach komisji konkursowej – powołał na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, Urszulę Demuchę. Funkcję dyrektora pełnić będzie od 1 września 2023 roku, do 31 sierpnia 2028 roku. Urszula Demucha jest nauczycielem dyplomowanym tańca towarzyskiego z 33-letnim stażem pracy pedagogicznej w Młodzieżowym Domu Kultury.

Od 01 września 2022r. pełniła obowiązki dyrektora tej placówki.

Ukończyła:

  • wyższe studia licencjackie na kierunku pedagogika, w zakresie zdrowia psychicznego;
  • wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika;
  • kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca towarzyskiego;
  • studia podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze, specjalność: edukacja w placówkach oświatowo- wychowawczych;
  • studia podyplomowe zarządzanie oświatą- menedżer placówki oświatowej.

Nowa pani dyrektor wyłoniona została w drodze konkursu. Pani Urszuli Demusze gratulowali członkowie Zarządu Powiatu oraz radny Rady Powiatu Mirosław Późniak, którzy wyrazili wolę i nadzieję dobrej współpracy.

Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano także o konieczności zaplanowania rozbudowania Młodzieżowego Domu Kultury o nowe pomieszczenia/nowe skrzydło, które mieściłby salę koncertową z zapleczem technicznym.