...
Loga Fundusze Europejskie

LIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 13 lipca, 2023

Uprzejmie zapraszamy na LIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności ARION Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju.
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Biłgoraju na obszarach powiatu biłgorajskiego za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Leżajsku na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Zamościu na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2022.
 8. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2022.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju za rok 2022.
 11. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.