...
Loga Fundusze Europejskie

Jest Powiatowa Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej 3+

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 26 sierpnia, 2014

karta duzej rodziny powiatmZarząd Powiatu w Biłgoraju przyjął założenia i Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej 3+. -Karta wydawana będzie zainteresowanym rodzinom z terenu naszego Powiatu, dzięki niej będą one mogły korzystać z dóbr kultury i sportu na preferencyjnych warunkach – wyjaśnia Starosta Biłgorajski.

Odpowiednią uchwałą jednogłośnie przyjęli członkowie Zarządu Powiatu. Na terenie Ziemi Biłgorajskiej do korzystania z Karty uprawnionych będzie 1 770 rodzin. Najwięcej z nich, bo 400 to rodziny zameldowane na terenie Miasta Biłgoraj, dla porównania w Gminie Biłgoraj mieszka 211 rodzin 3+, w Gminie Józefów – 180, a w Tereszpolu – 115.

Jak wyjaśnia Teresa Jonik dyrektor PCPR, w celu otrzymania Karty rodzice, bądź prawni opiekunowie muszą złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 38, wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganym załącznikiem. Kartę wydaje Starosta Biłgorajski, wniosek rozpatrywany będzie w terminie 14 dni, a Karta ważna będzie 12 miesięcy. Jej wydanie jest bezpłatne. Wniosek pobrać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PCPR udziela także wszelkich niezbędnych informacji.

Karta upoważnia do korzystania z 50% zniżek na bilety wstępu do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i do korzystania z Krytej Pływalni.