...
Loga Fundusze Europejskie

Związki Zawodowe w sporze zbiorowym z Arion Szpitale. Starosta organizuje spotkanie z władzami Spółki i żąda wyjaśnień

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 27 sierpnia, 2014

spotkanie w szpitalumNa sierpniowej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, radni zostali poinformowani przez Przewodniczącą ZZPiP Arion Szpitale Annę Wojda o sporze zbiorowym z pracodawcą. Starosta zobowiązał się, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu sprawa zostanie rozpatrzona.

Przypomnijmy, 18 sierpnia 2014 roku podczas Sesji rady Powiatu w Biłgoraju poseł Piotr Szeliga oraz Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Arion Szpitale ZOZ w Biłgoraju Anna Wojda poinformowali radnych o sporze zbiorowym z pracodawcą, zróżnicowanym poziomie wynagrodzenia w różnych spółkach zarządzanych przez Arion Szpitale Sp. z o. o., a także o trudnej sytuacji szpitala spowodowanej przede wszystkim niedoborem leków i sprzętu medycznego. Przewodnicząca Wojda mówiła także o opóźnieniach w wypłacie wynagrodzeń pracownikom.

Podczas sesji Starosta Biłgorajski poinformował, że Zarząd Powiatu na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowane zostało na 26 sierpnia 2014 r. przyjrzy się stawianym władzom Spółki zarzutom oraz będzie się domagał jasnych odpowiedzi na podnoszone przez Związki Zawodowe kwestie. -Wszystkim nam zależy na jak najlepszym funkcjonowaniu szpitala i jak najwyższym standardzie opieki w nim udzielanej, stąd na najbliższym posiedzeniu Zarządu spotkam się z władzami Spółki i przedstawicielami Związków Zawodowych by doprecyzować i wyjaśnić wszystkie kwestie – obiecał Przewodniczący Zarządu Powiatu.

26 sierpnia br. członkowie Zarządu Powiatu: Marian Tokarski, Stanisław Schodziński, Józef Czarny, Jarosław Piskorski i Alfred Sobótka spotkali się z prezesem Zarządu Arion Szpitale Sp. z o. o. Rafałem Radwańskim oraz dyrektorem biłgorajskiego szpitala Piotrem Krawcem. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związków zawodowych Anna Wojda i Elżbieta Buszkowska oraz poseł Piotr Szeliga. Władze Spółki zapewniły, że nie ma mowy o braku leków na poszczególnych oddziałach szpitala, a kwestie sporu zbiorowego – o którym dyrekcja placówki powiadomiła Państwową Inspekcję Pracy – ma być przedmiotem rozmów podczas spotkania planowanego na 5 września br.

Podczas obrad Zarządu Powiatu poświęconych sytuacji w szpitalu Starosta wystosował do władz Spółki Arion – z terminem odpowiedzi pisemnej na 2 września br. – zapytania w kwestii sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi, współpracy zarządu Arion Szpitale Sp. z o. o. ze związkami zawodowymi, wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach pracy w Biłgoraju i Gostyninie, regulacji wynagrodzeń i planowanych podwyżek płac pracowników w tym pielęgniarek oraz przyczyn ewentualnych opóźnień w wypłacie wynagrodzeń pracownikom biłgorajskiego szpitala. Marian Tokarski wnioskował także o informacje odnośnie środków zgromadzonych na koncie ZFŚS w latach 2011 – 2014 oraz zażądał wyjaśnienia kwestii zaopatrzenia szpitala w Biłgoraju w leki, środki opatrunkowe i inne materiały niezbędne do pielęgnacji leczonych pacjentów. Prosił także o informacje na temat liczby skarg wpływających od pacjentów i ich rodzin dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych leczonych pacjentów.