...
Loga Fundusze Europejskie

Józefów Park

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 16 września, 2011

logo_-_rpo

Już niedługo w Józefowie ruszy projekt pt. „Józefów Park – Rozwój Produktów Turystyki Aktywnej” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca regionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III – Infrastruktura turystyki – projekty lokalne. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji w Józefowie to koniec grudnia 2012 roku. Wartość ogólna projektu to  4 018 712,03 zł, z czego 70 % (2 761 007,91 zł)  jest wnioskowane o dofinansowanie ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Józefów Park daje możliwość rozwoju turystyki na terenie miasta i gminy Józefów, uzupełnia istniejące szlaki, zapewnia nowe atrakcje służące mieszkańcom oraz przyciągające turystów. Projekt opiera się na trzech elementach: zbiorniku wodnym istniejącym i powstającym na zachód od miasta, zbiorniku „Nepryszka” oraz centrum miasta. Wokół zbiorników wodnych rozbudowana zostanie infrastruktura oraz zwiększono ilość dostępnych atrakcji. Do dwóch pierwszych zbiorników doprowadzona zostanie ścieżka rowerowa utwardzona kostką betonową, zaplanowano także oświetlenie. Tu znajdzie się wieża ratownicza, duża zjeżdżalnia rodzinna – kilkutorowa oraz drewniane molo, oraz stanica ze sprzętem wodnym, w której skorzystać będzie można z rowerków wodnych, kajaków, kuli do pływania. W sąsiedztwie zbiornika „Nepryszka” znajdzie się mini-centrum rekreacyjne. Tam zlokalizowany będzie plac zabaw, park linowy dla dzieci. Będzie też możliwość skorzystania z popularnego ostatnio sportu ekstremalnego, jakim jest zorbing – kula sferyczna, w której można stoczyć się ze zbocza. W centrum miasta w kilku punktach rozmieszczone zostaną takie obiekty, ścianka wspinaczkowa, siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw z altaną drewnianą. Wszystkie projektowane obiekty dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo zapewniał będzie monitoring. Poza tradycyjnymi tablicami informacyjnymi znajdą się info-kioski, tablice multimedialne. Celami bezpośrednimi projektu jest stworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych w Gminie Józefów, skoncentrowanych na wypoczynku aktywnym i stacjonarnym, promocja walorów turystycznych gminy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, wydłużenie sezonu turystycznego w Gminie Józefów, a także poprawa bezpieczeństwa turystów i powstałej infrastruktury poprzez instalację monitoringu. Realizacja poszczególnych elementów składających się na zakres Projektu stanie się ,,magnesem’’ przyciągającym turystów z miast oraz innych regionów ceniących aktywny wypoczynek.

W ten sposób przedsięwzięcie będzie wpływało na rozwój gospodarczo – społeczny poszczególnych gmin powiatu biłgorajskiego i województwa lubelskiego.

Beneficjentem odpowiedzialnym za realizację planowanej inwestycji jest Gmina Józefów, a partnerem projektu jest Powiat Biłgorajski.

herb_jozefowGmina Józefów                          herb_bilgoraj Powiat Biłgorajski