...
Loga Fundusze Europejskie

Nie było przestępstwa

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 13 września, 2011
Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo prowadzone przeciwko Zarządowi Powiatu Biłgorajskiego poprzedniej kadencji. Śledztwo prowadzono po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Dorotę Flor Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej SP ZOZ w Biłgoraju Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:
– w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Powiatu Biłgorajskiego w związku z prywatyzacją SP ZOZ w Biłgoraju w lipcu 2010r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ARION Szpitale Sp. z o.o. w Lublinie i wyrządzenia Powiatowi Biłgorajskiemu i Skarbowi Państwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
– w sprawie naruszenia przez likwidatora SP ZOZ w Biłgoraju w okresie od lipca do października 2010r. praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i z ubezpieczenia społecznego poprzez nieregularne wypłacanie wynagrodzeń i zaniechania odprowadzenia do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne.
W obu wyżej wymienionych przypadkach Prokuratura nie doszukała się znamion czynu zabronionego.