...
Loga Fundusze Europejskie

rok 2014

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – Horaff meets Pierog

Kategoria: rok 2014 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

Okres realizacji projektu: 09.10.2014r. – 18.10.2014r.

 Całkowita wartość projektu         

17 922,00 zł 

 Wartość dofinansowania

7 722,00 zł 

Wartość wkładu własnego

10 200,00 zł 

Biłgoraj, drewniany spichlerz z połowy XIX wieku, prace konserwatorskie, roboty budowlane, zabezpieczenie alarmowe ppoż, oraz włamania i napadu

Kategoria: rok 2014 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: MKiDN, Departament Ochrony Zabytków

Okres realizacji projektu: 01.06.2014r. – 18.08.2015r.

Całkowita wartość projektu

82 116,00 zł

Wartość wkładu własnego

47 984,00 zł

Wartość dofinansowania

34 132,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2919L Gorajec – Tarnowola łączącej drogę krajową nr 74 z drogami wojewódzkimi o numerach 858 i 853

Kategoria: rok 2014 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu: 26.03.2014r. – 30.09.2014r.

 Całkowita wartość projektu 

5 426 498,98 zł 

 Wartość dofinansowania

2 713 248,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

2 713 250,98 zł 

Natutal Beauties of Eurpean Countries (Naturalne Piękno Krajów Europejskich)

Kategoria: rok 2014 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Projekt był częścią Partnerskich Projektów Szkół: Projekty Wielostronne Comenius; realizowany był w ramach programu edukacyjnego Uczenie się przez Całe Życie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2012r. – 31 sierpnia 2014r.

 Całkowita wartość projektu        

    81 760,00 zł 

 Wartość dofinansowania

65 408,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

16 352,00 zł