...
Loga Fundusze Europejskie

Klasopracownie RCEZ doposażone za 1,2 mln zł

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 7 kwietnia, 2022

Kolejne dostawy wyposażenia do klasopracowni RCEZ finansowane z programu 12.4 „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Na przełomie marca i kwietnia pracownie biłgorajskiego „Elektryka” otrzymały sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to ponad 5,2 mln zł, wartość dofinansowania z Program RPO WL (działanie 12.4) to ponad 4,7 mln zł, a wartość w wkładu własnego samorządu powiatowego to ponad 522 tys. zł.

doposazenie rcez kwiecien 1
Doposażone pracownie to elektroniczna i mechatroniczna, zakupione zestawy to :
1. Zestaw narzędzi i elementów do montażu i układów elektronicznych;
2. Zestaw do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń alarmowych i kontroli dostępu;
3. Zestaw urządzeń do instalacji systemu monitoringu;
4. Zestaw urządzeń do montażu sieci komputerowej;
5. Zestaw urządzeń do konwersji sygnału DVB-T na strumień IPTV i odbioru IPTV;
6. Miernik sygnału DVB-T/S/C;
doposazenie rcez kwiecien 4
7. Zestaw urządzeń do wyposażenia stanowisk montażu;
8. Zestaw urządzeń do wyposażania stanowisk montażu instalacji inteligentnych;
9. Zestaw urządzeń do wyposażenia stanowisk instalacji, uruchamiania i eksploatacji kontroli dostępu;
10. Zestaw urządzeń do wyposażenia stanowisk do instalacji, uruchamiania i eksploatacji sieci alarmowych;
11. Zestaw urządzeń do wyposażenia stanowisk do instalacji systemu monitoringu;
12. Zestaw urządzeń do wyposażenia stanowisk do montażu instalacji antenowej DVBT-T oraz DVB-S;
13. Zestaw narzędzi i elementów do wyposażenia stanowisk do montażu urządzeń i układów elektronicznych;
14. Switche wyjściowe PoE 4 sztuki, wieloportowe 2 sztuki;
15. Zestaw do badania mierników do pomiaru i regulacji temperatury;
16. Zestaw do badania serwonapędu;
17. Komplet wyposażenia elektrycznego stołów warsztatowych;
doposazenie rcez kwiecien 2
18. Zestaw do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych z wykorzystaniem sieci Ethernet;
19. Sterownik programowalny PLC 3 szt.;
20. Switch przemysłowy Ethernet 2 szt.;
21. Zestaw do montażu elementów pneumatycznych;
22. Zestaw do montażu elektropneumatycznych;
23. Stół roboczo-montażowy 4 szt.;
24. Stoły warsztatowe 6 szt.

doposazenie rcez kwiecien 5
Dodatkowo dla każdego stażysty, który odbywa staż u pracodawcy zostały zakupione ubrania w ilości 150 sztuk za kwotę 16 700 zł. Stażysta po odbytym stażu u pracodawcy zdobywa nie tylko umiejętności praktyczne ale również wynagrodzenie w wysokości 2 600 zł/150 h, natomiast pracodawca, który go zatrudniał otrzymuje 500 złotych za jednego stażystę. Ogólna kwota za jaką zostało doposażone Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej od października 2020 roku do kwietnia br. to 1,2 mln zł.

doposazenie rcez kwiecien 6
doposazenie rcez kwiecien 3