...
Loga Fundusze Europejskie

Klub Seniora „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” działa prężnie

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 19 lipca, 2022

Wymiana doświadczeń życiowych, wspólne wyjścia do kina, wycieczki, imprezy okolicznościowe czy rozmowy przy kuchennym stole – to tylko wycinek działalności Klub Seniora „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”.

klub seniora zajecia komputerowe
Dodatkowo uczestnicy projektu mają możliwość poszerzyć swoje horyzonty na zajęciach artystycznych, zajęciach śpiewu oraz muzyko i filmoterapii, a także na zajęciach komputerowych, manualnych i kulinarnych. Dodatkowo, uczestnicy wspólnie przygotowują śniadania czy przekąski oraz podtrzymują kondycję na spacerach z kijkami Nordic Walking oraz ćwicząc w Klubie Seniora.

-Cały czas coś się dzieje, aż szkoda opuścić zajęcia – przekonują uczestnicy.

Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo powiatu biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Wartość projektu to 1,7 mln zł, w tym 273 tys. zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi niespełna 1,5 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 i skierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol.

Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostaną zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Została także zatrudniona wykwalifikowana kadra, która prowadzi zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze.