...
Loga Fundusze Europejskie

Kolejne miliony na powiatowe inwestycje

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 1 kwietnia, 2021
Łącznie 3,5 mln zł otrzyma powiat biłgorajski na realizację dwóch ważnych inwestycji. Chodzi o muzeum w Osuchach i modernizację i rozbudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czyli programu, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

muzeum osuchy boiska zsbio

W ramach wsparcia w kwocie 3,5 mln zł powiat realizował będzie dwa zadania. 2,2 mln zł wsparcia przeznaczone zostanie na muzeum w Osuchach. -Powiat ze swego budżetu wstępnie dołożyć ma 300 tys. zł, więc za 2,5 mln zł ma nastąpić przebudowa przejętego w drodze darowizny, od gminy Łukowa budynku, na potrzeby muzeum w Osuchach. -W ramach przebudowy budynku dawnej szkoły w Osuchach w celu przystosowania do potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej powstanie dopasowane do oczekiwań odbiorcy XXI wieku muzeum walk partyzanckich ze szczególnym uwzględnieniem jednej z największych bitew partyzanckich w Polsce – bitwy pod Osuchami. Niezwykle ważna i dramatyczna bitwa była punktem kulminacyjnym niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej “Sturmwind II”. Inwestycja ma charakter ponadlokalny. Jej zrealizowanie będzie impulsem do promocji regionu, nawiązaniu partnerstw oraz rozwoju usług komplementarnych. Przedsięwzięcie uwzględnia zagospodarowanie terenu – wyjaśnia starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip.

Z kolei 1,3 mln zł ma trafić na modernizację i rozbudowę obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju. Inwestycja polegać ma na przebudowie bieżni sportowej, obiektów lekkoatletycznych w tym skoczni w dal, rzutni kulą oraz budowy niezbędnej towarzyszącej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. -Obiekty dopełnią istniejącą infrastrukturę krytej pływalni, hal sportowych, boiska trawiastego oraz internatu ze stołówką. Z obiektów sportowych skorzystają uczniowie ZSBiO Biłgoraj, kluby sportowe jak i mieszkańcy miasta Biłgoraj w ramach zajęć rekreacyjnych. Wykonane obiekty będą także bazą do organizacji i inicjacji wydarzeń sportowo – kulturalnych. To kolejna inwestycja w oświatę jaką czynimy. Ja przypomnę, że realizujemy w tej chwili, warty ponad 5,2 mln zł projekt „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Na to zadanie pozyskaliśmy 4,7 mln zł, a w ramach realizacji zadania za ponad 2 mln zł doposażone zostaną klasopracownie trzech naszych szkół średnich, tj. ZSBiO, ZSZiO oraz RCEZ – dodaje wicestarosta Tomasz Rogala.