...
Loga Fundusze Europejskie

XXXVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 22 kwietnia, 2022

XXXVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku, o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju za rok 2021.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji dostępna jest >>TUTAJ<<