...
Loga Fundusze Europejskie

Komunikat w sprawie uproszczonych planów urządzenia lasu

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 3 kwietnia, 2020
Starosta Biłgorajski informuje, że realizowane jest zadanie pt.: „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych na trenie gmin: Biszcza, Frampol, Tereszpol i Miasto Biłgoraj oraz w gminie Biłgoraj dla obrębów: Dąbrowica, Dyle, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie„.

Szanowni Państwo,

Starosta Biłgorajski informuje, że realizowane jest zadanie pt.: „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych na trenie gmin: Biszcza, Frampol, Tereszpol i Miasto Biłgoraj oraz w gminie Biłgoraj dla obrębów: Dąbrowica, Dyle, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie”.

Na obecnym etapie projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych na trenie gmin: Biszcza, Frampol, Tereszpol i Miasto Biłgoraj oraz w gminie Biłgoraj dla obrębów: Dąbrowica, Dyle, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie” są wyłożone w poszczególnych gminach  w celu zapoznania się z nimi przez właścicieli lasów prywatnych zgodnie z zapisem art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Z w/w planami można zapoznać się do 2 maja 2020 roku .

W związku z zaistniałą sytuacja tj. ogłoszenia stanu epidemii  zgodnie z  § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., nr 491) , a tym samym ograniczeniem możliwości zapoznania się z projektami Uproszczonych Planów urządzenia lasów w urzędach gmin i miast informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z planami na odległość za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem dkuszka@bilgorajski.pl lub listownie pod adresem: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.

Na wyżej wskazany adres należy przesłać zapytanie o projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, w którym należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz numery działek i ich położenie ewidencyjne (obręb, miejscowość, gmina) oraz adres, na który należy odesłać odpowiedź.

Odpowiedzi na przesłane zapytania zostaną przekazane pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub listownie na wskazany przez wnioskodawcę adres zwrotny.