...
Loga Fundusze Europejskie

Konferencja Dziedzictwo Przyrodniczo – Kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 7 listopada, 2013

konf1mStarosta Biłgorajski, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, Nadleśnictwo Biłgoraj, PTTK o/Biłgoraj, Kapituła Dziedzictwa Narodu „Święta Sprawa” i Polski Klub Ekologiczny, był organizatorem VIII Konferencji poświęconej dziedzictwu przyrodniczo – kulturowemu Puszczy Solskiej i Roztocza.

Jak co roku, tak i 7 listopada 2013 roku podczas Konferencji nie zabrakło wybitnych gości i ciekawych odczytów. Konferencja rozpoczęła się od Mszy św. sprawowanej w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Modlitwie przewodniczył ks. pułkownik Józef Michalik. Powitania gości, w murach Zespołu Szkół Leśnych, dokonała Barbara Serafin – dyrektor biłgorajskiego „Leśnika”. Wśród audytorium znalazła się młodzież szkolna, przedstawiciele służby leśnej, w tym Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przedstawiciele Rejonowego Komitetu Ziemi Biłgorajskiej i organizacji kombatanckich.

Konferencję otworzył Stanisław Schodziński. -Ideą, który przyświeca organizowanym przez nas Konferencjom poświęconym dziedzictwu przyrodniczo – kulturowemu Puszczy Solskiej i Roztocza jest pogłębienie wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej i jej kulturze. Chcemy również zintegrować różne ośrodki w sprawie wspieranie inicjatywy odkrywania piękna naszej Ziemi i jej tradycji – mówił wicestarosta biłgorajski. Stanisław Schodziński przypomniał także dokonania Kapituły Dziedzictwa Narodu „Święta Sprawa”.

Część zasadniczą Konferencji stanowiły referaty. O wpływie przyrody na kształtowanie i wychowanie człowieka mówił ks. prof. Tadeusz Guz pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pani magister Ewa Paczos przybliżyła zebranym postawy kobiet wobec systemu komunistycznego w latach 1944 – 1956 na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Dopełnieniem wykładów było wystąpienie Mariana Kurzyny (PTTK o/Biłgoraj), który omówił udział leśników w walkach o niepodległość. VIII Konferencja Dziedzictwo Przyrodniczo – Kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza zakończyła się dyskusją.

Sympozjum odbyło się pod honorowym patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.