...
Loga Fundusze Europejskie

KONFERENCJA POPULARNO – NAUKOWA „ARCHEOLOGIA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO. HISTORIA I PERSPEKTYWY”

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 12 kwietnia, 2023

Celem projektu jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój i popularyzację wiedzy na temat archeologii powiatu biłgorajskiego. Niestety, jak do tej pory archeologia rzeczonego powiatu była zaniedbana, brakowało publikacji na jej temat, wiedza o niej nie była też popularyzowana. Wśród ludności ziemi biłgorajskiej panuje nawet pogląd, że w regionie niema zbyt wielu stanowisk archeologicznych i ogólnie tereny te były słabo zasiedlone w przeszłości. Fakty są jednak inne, co też chcemy ukazać podczas konferencji i później w planowanej publikacji. Wydarzenie ma również zwrócić uwagę w jaki sposób należy chronić stanowiska archeologiczne ulokowane w najbliższym sąsiedztwie.

Podczas konferencji oraz w publikacji pokonferencyjnej chcemy ukazać archeologiczne bogactwo kulturowe regionu oraz perspektywy z tym związane – perspektywy zarówno naukowe, społeczne oraz turystyczne.

Wydarzenie, które będzie przez nas realizowane przyczyni się przede wszystkim do większej świadomości społecznej i tym samym ochrony stanowisk archeologicznych – chcemy też, żeby nasze wydarzenie pobudziło miejscową społeczność do zainteresowania się przeszłością regionu.

Jesteśmy przekonani, że poprzez ukazanie przeszłości podczas konferencji jak i również w publikacji zainspirujemy społeczność powiatu biłgorajskiego, co przyczyni się do pomysłów związanych z turystyką, to jest jej rozwojem w powiecie biłgorajskim, a tym samym w województwie lubelskim.