...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs na logotyp Euroregionu Roztocze

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 29 września, 2020

     Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze ogłasza konkurs na LOGOTYP. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu , który stanie się oficjalnym znakiem graficznym systemu identyfikacji wizualnej, powinien jednoznacznie kojarzyć się z Roztoczem jako krainą geograficzną oraz w syntetyczny sposób wyrażać działalność, charakter i aspiracje Stowarzyszenia.

      Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze ogłasza konkurs na LOGOTYP. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu , który stanie się oficjalnym znakiem graficznym systemu identyfikacji wizualnej, powinien jednoznacznie kojarzyć się z Roztoczem jako krainą geograficzną oraz w syntetyczny sposób wyrażać działalność, charakter i aspiracje Stowarzyszenia.

Prace należy składać do 5 października 2020 r. do godziny 15.30

Prace konkursowe, można dostarczać do Organizatora konkursu na dwa sposoby:

    Do Biura Organizatora – osobiście lub za pośrednictwem poczty: Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze, ul. Lwowska 80 lok. 5-6, 22-600 Tomaszów Lubelski, w kopercie z tytułem „Konkurs na logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail Organizatora: euroregion.roztocze@gmail.com.

Nagroda 1000 zł.!!!

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze, tel.: (84) 543 20 80, e-mail: euroregion.roztocze@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 16 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników na profilu Facebook Euroregionu Roztocze

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGION ROZTOCZE

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ REGULAMINU

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO