...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 23 września, 2019

herbmalypUprzejmie zapraszam na XI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

  Transmisja na żywo prowadzone będzie pod linkime: https://www.youtube.com/watch?v=w3cks6-SZyo