...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZSL

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 10 kwietnia, 2017

Minister Środowiska

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora

Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

ul. Polna 3

23-400 Biłgoraj

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa z dniem 26 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska: https://bip.mos.gov.pl