...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs plastyczny

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 19 września, 2013
wrota artykulW październiku br. samorząd Powiatu Biłgorajskiego zorganizuje konkurs plastyczny dla młodzieży ze szkół podległych powiatowi: ZSBiO, RCEZ, ZSZiO i ZSO. Głównym celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz jego promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Do wykonania będzie plakat (praca plastyczna) nawiązującą tematyką do projektu.
Technika będzie dowolna z użyciem różnych form plastycznych np. malowanie farbami, kredkami, zdjęcia, wycinanki, wydzieranki collage, techniki mieszane itp. Dopuszczalne formaty (do wyboru) to: A0, A1 lub B1. Muszą to być prace własne, niebiorące wcześniej udziału w innych konkursach – informuje Leszek Grabias, koordynator projektu w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.
Jury oceniać będzie kreatywność, oryginalność, kompozycję, umiejętność użycia technik plastycznych, czytelność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie oraz zgodność treści z tematyką projektu Wrota Lubelszczyzny. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie czteroosobowe grupy uczniów pod nadzorem nauczyciela. Nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na stronie projektu: www.wrotalubelszczyzny.eu .
M.Szewczuk