...
Loga Fundusze Europejskie

Konsultacje w sprawie projektu współpracy

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 19 września, 2013
Zarząd Powiatu w Biłgoraju 17 września 2013r. podjął uchwałę Nr 467/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2014 rok. Czas trwania konsultacji: 26 wrzesień – 17 październik 2013r. Prowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii oraz otwartego spotkania, które odbędzie się 10 października 2013r. o godz. 16 w sali konferencyjnej (Ip.) Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.